8 Mart 2022 MEK Kararları

Karar 110

Kalkanlı Yaşam Evi’ndeki iddialar, hastaların bakımı, durumuyla ilgili “Kıbrıs Gerçek” İnternet Gazetesi’nde yayınlanan görüntüler konusunda yapılan şikayet görüşüldü. KTGB Örgütlenme Sekreteri Canan Onurer şikayetinde, yayını yapanların gerçek gazeteciler olmadığını belirtti.

Konunun Evrensel Hasta Hakları ile basın meslek ilkelerine aykırı olup olmadığının MEK tarafından incelenmesi istendi.Yapılan tartışmada gazetecilik etiğine aykırı bir durum saptanmamıştır. Yapılan yayının kamu hizmeti yapıldığı ve sorun yansıtıldığı görüşüne yer verildi.

 

Karar 111

Nurçin İncirli, Çiğdem Eroğlu’nun bir öğretmenin Kovid’e yakalanmasını ele alan “Kıbrıs Manşet” gazetesinde “aşı karşıtı öğretmen pozitif çıktı. 2. Sınıf öğretime kapatıldı” başlıklı haber konusunda yaptıkları şikayet ele alındı. Söz konusu şikayette aşı olmayanlara karşı ayırımcılık yapıldığı iddia edildi.

MEK, söz konusu haberde, kamu sağlığı göz önünde tutulduğu, kişisel özgürlükler kullanılırken, kamuya ait hakların ihlal edilmemesi gerektiği de hatırlatıldı.

 

Karar 112

Trafik kazasıyla Salime Özkılınç’ın şikayeti

Salime Özkılınç, bir trafik kazasında yaşanan olayın, anında canlı olarak yayınlanması, cenazede acılı ailelerin görüntülerinin verilmesini ve intihar haberlerinin veriliş biçimlerini eleştirdi. Ayrıca Dr. Ersin Kuset de trafik kazalarıyla ilgili haberlerde aileleri suçlayıcı ve acılarını artırıcı şekilde haberler yayımladıkları konusunda şikayette bulundu.

Nihan Korun da şikayetinde, kaza yapan annenin aşırı sürat ve dikkatsiz şekilde araç kullanıldığının belirtildiğini, bunun ailenin acısını arttırdığını belirterek bu konuda uyarıda bulunulmasını istedi.

MEK, bu konuda duyarlılıkları ve etik değerleri hatırlatan bir bildiri yayınlanmasını kararlaştırdı.

 

Karar 113

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’in şikayeti

17.1.2022 tarihinde Gıynık Spor Programı’nda ve Okan Karaderi moderatörlüğünde misafir olarak programa katılan bazı kişilerin Basketbol Federasyonu Başkanı için “soytarı, pişkin, narsist, şikeci, yalancı, karaktersiz, bayağı bir kişilik” gibi eleştiri sınırlarını aşan kelimeler kullanıldı.

Bu nedenle ve karşı tarafa söz hakkı tanınmaması ve eleştiri sınırları aşılarak hakarete dönüştürülmesi dolayısıyla GIYNIK Gazetesi’nin kınanmasına karar verildi. Karar oybirliğiyle alındı.

 

Karar 114

Dr. Engin Aluç’un UKÜ Temsilcisi olarak MEK üyeliğine devam edebilmesi için bilgi içeren bir yazının antetli bir sayfada mektup yazılması karara bağlandı.

Paylaş

12 Ekim 2021 MEK Kararları

Karar 108

Medya Etik Kurulu ile bir söyleşi gerçekleştirilmesi için Perihan Aziz’in TAK’tan gazetecilere ulaşarak girişim yapması kararı alınmıştır.

 

Karar 109

Manşet Kıbrıs hakkında MEK’e yapılan şikayet değerlendirilmiş ve Kıbrıs Manşet’in kınanmasına ayni şekilde haber yapan diğer basın kuruluşlarının da uyarılmasına karar verilmiştir. Konu ile ilgili basın bildirisinin hazırlanıp MEK üyeleriyle paylaşmak üzere Özen Çatal görevlendirilmiştir.

14 Eylül 2021 MEK Kararları

Karar 106

KIB-TES Başkanı Hikmet Turgut’un medya kanallarında yayımlanan ve Nefret Söylemi içeren basın bildirisinin hiç değiştirilmeden nefret söyleminin provake edici şekilde yayınlanmasına kınama kararı. Devlet kuruluşlarının ayrıca hassasiyet göstrerilmesi istenecek. Bildiriyi haberleştiren medya kuruluşların kınanması.

 

Karar 107

Perihan Aziz, genel bir bildiri kaleme alıp masumiyet karinesi, kaza  haberlerinde görüntü ve isimlerin ailelerine bildirilmeden önce yayınlanması, polis bültenlerinin redakte edilmeden haber yapılması ve hasta haklarının dikkate alınması gerekliliğine dikkat çekecek.

3 Mart 2020 MEK Kararları

Karar 104
Tüzükte görülen eksiklikleri gidermek için MEK’in yeniden oluşumu ve çalışmalarını gözden geçiren bir taslak hazırlanması kararı alınmıştır. Taslağın hazırlanması için MEK üyesi Av. Nuray Necdet görevlendirilmiştir.

Taslak hazırlandıktan sonra MEK YK’da tartışılıp taslağa son şekli verilecek ve dasha sonra kurucu örgütlerin görüşlerine sunulacaktır.

4 Şubat 2020 MEK Kararları

Karar 102
Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu toplantıya katılarak, Kurul’un yapısını kurul ile tartıştı. MEK’in daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması için neler yapılması gerektiği konularında duruldu.

Karar 103
Kısa adı “AIPCE” olan Alliance of Independent Counsil In Europe üyeliği için önbilgi verilmiş ve gelecek toplantıya bu konunun tartışılması kararlaştırılmıştır.

7 Ocak 2020 MEK Kararları

Karar 101
20 Aralık 2019 tarihinde Star Kıbrıs Gazetesi Genel Koordinatörü olan Cemile Yalçındağ adına kendi görüşlerini MEK’e belirtmelerini isteyen bir mektup yazılmış ancak buna herhangi bir yanıt alınmamıştır.

Bundan bağımsız olarak 2019 yılının Ekim ayının 11.,12.,13.,14.,15.,18.,19.,21. Ve 22. günlerinde Star Kıbrıs Gazetesi’nde “Afik Grup, Dumica Construction Ltd” ile ilgili yayınlanan haberlerde kullanılan dilin, normal haber dili olmadığı ve aşağılayıcı bir üslupla kaleme alındğı saptamıştır. Bu nedenle 7 Ocak 2020 tarihinde yapılaan toplantıda MEK (oybirliği ile) kullanılan üslup konusunda Star Kıbrıs Gazetesi’ni uyarmaya karar vermiştir.

3 Aralık 2019 MEK Kararları

Karar 98
Avukat Gül Gürkan’ın şikayeti görüşüldü ve Avukat Nuray Necdet’in Star Gazetesi Editörüne savunma hakkı tanıyan bir mektup yazması kararlaştırıldı.

Karar 99
MEK Deklarasyonu’nun 1. maddesine göre Medya Etik Kurulu 7 kişiden oluşur. Yeni atanma yapılmak isteniyorsa Gazeteciler Birliği’ni temsil edenlerden birinin görevine son verilip yerine yeni bir kişinin atanması sağlanabilir. Bu görüşün KTGB Başkanı Sami Özuslu ile görüşülmesi kararlaştırılmıştır.

Karar 100
Halkın Sesi Gazetesi’nde çıkan cinsiyetçi haberle ilgili olarak bildiri hazırlanması ve yayınlanmasına karar verildi ve Haklın Sesi Gazetesi’nin kınanması kararlaştırıldı.

5 Kasım 2019 MEK Kararları

Karar 95
DAÜ GÜNDEM Gazetesi ile KTGB Başkanı arasında Etik Deklerasyonu imzalandı.

Karar 96
Avukat Gül Gürkan’ın şikayeti görüşüldü. Fakat karar verilmedi. Belgelerin tümünün gözden geçirilmesi için bir sonraki toplantıya ertelendi.

Karar 97
KKTC’de İletişim Fakültesi bulunan Dekanlıklara ön bir rapor sunup (Kıbrıs Medyası’nda Etik İlhlaller) konulu Medya İzleme ve Raporlaştırma konusunda yardım talep edilecek.

8 Ekim 2019 MEK Kararları

Karar 93
TAK Müdürü’nden 14-15 Ekim 10.00’dan sonra ya da  16 Ekim’de saat 14.00’ten sonra en uygun saatte KTGB Başkanı Sami Özuslu ile birlikte MEK temsilcileri TAK Müdürü’nü ziyaret edip deklerasyonu imzalayacaklar. (Bu tarihler uynazsa, önümüzdeki hafta imzalanacak)

Karar 94
Tabipler Birliği’nden Dr. Musafa Taşçıoğlu’nun şikayeti görüşüldü ve bu konuda iki ciddi eksikliğin olduğu saptandı.

Birincisi, neyi şikayet ettiği yazılmadı, ikincisi de haber makale olduğu için haberlerdeki etik kuralların tümünün makale ve yorumlarda uygulanmadığı nedeniyle bu konuda herhangi bir karar alınmaması uygun bulunmuştur.