Medya Etik Kurulu Deklarasyonu

Aşağıda imzası bulunan örgütler ve basın-yayın kuruluşları, ülkemizde yayıncılık alanında etik kodlara uyulması konusunda aktif çaba sarf etmek üzere oluşturulan ‘Medya Etik Kurulu’nun çalışmalarına katkı koyacaklarını ve kurulun alacağı kararlara uyacaklarını taahhüt ve kabul ederler.

  1. Medya Etik Kurulu, basın-yayın alanında faaliyet yürüten, Birlikler ve Dernekler ya da Sendikalar Yasası tahtında tescil edilmiş olan ve tescilinden itibaren en az 5 yıl düzenli olarak faaliyetlerini sürdüren sendika, dernek veya birliklerin seçecekleri, en az 5 yıldır Sarı Basın Kartı sahibi olan dört, Barolar Birliği tarafından seçilecek bir ve KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin iletişim fakülteleri tarafından görevlendirilecek iki kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
  2. Kurul üyeleri, adı geçen örgüt ve kurumların yönetim kurullarınca yetkilendirilmiş temsilcilerin ortak toplantısında 3 yıllığına görevlendirilir. Kurul, başkanını ve sekretaryasını kendi içinde belirler. Kurul başkanlığı ve sekreteryası altı aylık periyotlardan oluşan sürelerle kurul üyeleri arasında dönüşümlü olma esasına göre çalışır.
  3. Kurul, her ayın ilk haftası, başkan tarafından belirlenecek ve toplantıdan en az üç gün önce üyelere e-posta ve/veya telefonla duyurulacak gündemle toplanır. Toplantı yeter sayısı üye tamsayısının; karar yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Üyeler, başkanın belirlediği gündem dışında da gündem önerisi yapabilirler. Bu öneriler, toplantı başlamadan önce oylanır. Salt çoğunluğun elde edilmesi halinde öneriler gündeme dahil edilir. Kurul, başkanın çağrısı veya en az dört üyenin talebiyle olağanüstü toplantı da yapabilir.
  4. Medya Etik Kurulu, kurul üyesi örgütlerin talepleri ve organizasyonuyla, yayıncılık alanında eğitim çalışmaları düzenleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdürür.
  5. Kurul, basın meslek etiğine uygun yayın yapılıp yapılmadığını üyelerin tespitiyle veya özel ya da aleni şikâyetler bazında değerlendirmeye alır ve karara bağlar. Kurulun denetimlerinde dikkate alacağı unsurlar 6’ıncı maddede sıralanmıştır.
  6. Bu deklarasyonu okuyup imzalayan basın-yayın kuruluşları,  ekte verilen Gazetecilik Meslek İlkeleri’ne uymayı taahhüt ederler. Kurul, KKTC’de faaliyet gösteren ve yurt içine ve/veya yurt dışına yayın yapan basın yayın organlarında görev yapan gazeteciler, gazeteci olmadıkları halde basın yayın faaliyetine katılanlar, sorumlu genel yayın yönetmenleri ve haber müdürlerinin ekteki meslek ilkelerine uymalarını gözetir.
  7. Kurul, şikâyet üzerine veya re’sen harekete geçerek, ekteki Gazetecilik Meslek İlkeleri’ne uymayanlar hakkında uyarma veya kınama kararı verebilir.
  8. Kurul tarafından verilecek gerekçeli uyarma ve kınama kararları, bu metne imza koyan tüm basın yayın kuruluşları tarafından uygun biçimde yayımlanır. Bu yükümlülüğe uyulmaması hâlinde, Kurul, ilgili kuruluşu uyarır; tekrarı halinde ise kınama kararı verir.

 

 

 

Paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>